Kunstruimte 09 | 
K09
K09UitnodigingRSS2

IN MEMORIAM HENK PEETERS

 

Zaterdag 13 april 2013 overleed Henk Peeters op 87-jarige leeftijd.

Henk Peeters was de oprichter van 'Zero' in Nederland. Zero was een internationale beweging in de beeldende kunst;

een beweging waaraan onder meer Yves Klein, Manzoni, Uecker en Fontana bijdragen hebben geleverd. In Nederland behoorden - behalve Peeters - onder andere Schoonhoven, Armando, Jan Henderikse en Herman de Vries tot de groep, die slechts een paar jaar heeft bestaan.

Peeters was een van de meest actieve vertegenwoordigers en dankzij zijn inzet voor het onder de aandacht brengen van het werk van verwante kunstenaars heeft de 'Zero-kunst' een internationaal belangwekkend fenomeen kunnen worden.

Het werk van Peeters zelf stond de laatste tijd ook weer in de belangstelling.

In Groningen hebben we Peeters enige dagen te gast gehad in Kunstruimte 09, samen met WJM Kok en de Duitse kunstenaar Guido Muench. Daar denken we nu met enige weemoed en trots aan terug.

Zo'n jaar geleden verscheen nog een fraai boek over het werk en de activiteiten van Peeters ('echt PEETERS').

Henk Peeters en zijn werk zullen zeker niet worden vergeten.

RAW SABLON STRAIN

9 december 2012 t/m 13 januari 2013

 

Parminderjit Bhangoo, Arjan van Es, Jan Enno de Jong, Jan Swart, Jan van der Til.

Samenstelling: David Stroband

 

Tijdens de expositie verschijnt een kleine publicatie.

 

Zaterdag 12 januari vanaf 21.00 uur afsluitende avond.

 

Een avond met de kunstenaars van ‘The Raw Strablon Strain’ en samensteller David Stroband.

 

Een informele avond met toelichting op het werk door de kunstenaars en samensteller.

 

Van de expositie is een speciale publicatie uitgebgracht in een zeer beperkte oplage. Te koop in K09 voor slechts 20 euro.

 

 

 

 

BARTHOLD BOKSEM

Everythng was beautiful and nothing hurt

Zondag 20 januari om 15.30 uur

 

Zondag 20 januari zal K09 voor de laatste maal open zijn voor publiek.

Ruim acht jaar K09 wordt afgesloten met een presentatie van 1 dag.

concreetgroningen150712
item1
item2

WAT HIER AAN VOORAF GING:

 

ADVIES KUNSTRAAD

 

Dinsdagnamiddag 3 april presenteerde de Kunstraad Groningen haar advies over de cultuurnota van de Gemeente Groningen voor de komende vier jaar.

In de sector Beeldende Kunst verandert er niet heel veel, op een ding na:

de Kunsraad adviseert ‘Kunstruimte 09niet meer financieel te ondersteunen.

 

De beoordeling van K09 is als volgt: ‘De afzonderlijke presentaties van K09 zijn artistiek-inhoudelijk van goede kwaliteit’. ‘...is onderscheidend in het Groningse aanbod’ 'Het talentontwikkelingsprogramma .....is goed onderbouwd’.Echter ‘op grond van’ het gevoerde en het voorgenomen publieks- en marketingsbeleid biedt onvoldoende aanknopingspunten om te verwachten dat K09 voor een meerjarige subsidie benodigde publieke draagvlak voor haar activiteiten zal weten te verbreden’. Daarom geen ondersteuning.

 

Kortom, men verwacht niet dat er meer publiek gegenereert zal (kunnen) worden en daarom exit een onderscheidend podium in Groningen.

 

Op deze blog kunt u hierover uw mening kenbaar maken.

Steun K09 in haar streven de autonome waarde van beeldende kunst te behouden en te laten zien.

Geef -als u wilt - aan waar u vandaan komt en in welke hoedanigheid u uw mening verwoordt. (geen verplichting).

 

 

Steun ons en geef hieronder uw reactie

schupperppt6

 

VERLOTING + VERLOTING + VERLOTING

 

Kunstruimte 09 verloot werk van Martijn Schuppers

 

Op zaterdag 15 september om 21.30 uur is door Martijn Schuppers het winnende lot getrokken.

Op lot nr. 84 is de prijs gevallen.

 

Op lotnr. 18 is de troostprijs, een publicatie van Jan Maarten Voskuil, gevallen.

 

 

SHAKEN, NOT STIRRED

Manifestatie van Groninger beeldende kunst instellingen. 15 september van 15.00 - 23.00 uur.

Een beeldverslag op de site van

www.shaken-not-stirred.info

 

 

Multiples en Publicaties

 

Kunstuimte 09 heeft van verschillende kunstenaars publicaties en multiples in vooorraad. Binnenkort breiden wij onze website uit met een overzicht van het aanbod.

IN MEMORIAM COR DE NOBEL

 

20 november overleed Cor de Nobel op de leeftijd van 83 jaar.

Cor de Nobel was een aantal jaren directeur van Galerie .31 in Dordrecht eind jaren vijftig en begin jaren zestig van de vorige eeuw. Als een van de eersten stelde hij daar exposities samen van de ‘Informele Groep’ met onder andere werk van Jan Schoonhoven, Henk Peeters en Jan Henderikse.

Na zijn verhuizing naar Groningen bestierde hij een aantal jaren de Galerie Puntgaaf alhier.

Cor de Nobel was zelf ook beeldend kunstenaar. Hij nam met zijn informele abstracte tekeningen een aantal jaren geleden deel aan de expositie ‘Dynamics of Drawing’ in K09.

De laatste keer dat we Cor ontmoetten was op de opening van de expositie van Drewes de Wit in juni dit jaar.

Cor was een bekende persoon in de Groninger kunstwereld; hij ruste in vrede.

Grtek200525Bw
k09peeters1
lees meer

 

 

Over de titel van de expositie het volgende:

Raw staat voor Raw Art of Art Brut

Sablon is een minerale grondsoort: zavel. Komt van het Latijnse Sabulum, dat ‘grof zand’ of ‘kiezelzand’ betekent. Zavel wordt gebruikt, vanwege de vruchtbaarheid, voor de teelt van bloembollen.

Strain is een genetische variant of subtype van een micro-organisme.

 

De titel verwoord op associatieve wijze verschillende aspecten van het werk van de deelnemende kunstenaars.

 

Jan Enno de Jong maakt ruimtelijk werk. Veelal werken op kleine schaal die zijn gebaseerd op waarnemingen, ervaringen, herinneringen of dromen. Deze worden opnieuw opgeroepen middels reconstructies die daarnaar verwijzen

 

Jan Swart werkt met houtskool, inkt en olieverf. Het werk van Jan Swart gaat over de beeldende middelen zelf: kleur en materiaal. Het streven is daarbij het creeren van schoonheid zonder betekenissen of herkenbare voorstelling.

 

Arjan van Es laat, na jaren tekenen, recente olieverfschilderijen zien. Improvisatie, intuitie, reflectie en selectie zin hierbij belangrijk. Al doende ontstaat er een innerlijke logica in het werk. In zekere zin zijn het daarmee ook zelfportretten.

 

Jan van der Til heeft de afgelopen jaren zo’n 1200 tuin- en plantenboeken bestudeerd. Zo’n 250 boekjes met in ieder een serie zwart-wit foto’s vormt het destillaat van dit onderzoek. Foto’s die ontdaan zijn van hun oorspronkelijk illustratieve of instructieve context en een ‘niet functionele’ eigen werkelijkheid tonen.

 

Parminderjit Bhangoo neemt zin eigen geschiedenis als uitgangspunt voor zijn werk: geboren in Tanzania, opgegroeid in Londen en nu wonend in Nederland. Zijn achtergrond als ‘Sikh’ – een Indiase religie – in verschillende culturen en omgevingen vormen de basis voor zijn werk, zoals in een aparte ruimte in K09 te zien zal zijn.

 

De expositie in K09 zal op associatieve en intuïtieve wijze de visuele en cognitieve verbanden tussen het werk van de deelnemende kunstenaars laten zien.

 

 

Op zaterdagavond 12 januari 2013 v.a. 21.00 u. zullen de kunstenaars aanwezig zijn om hun werk voor belangstellenden toe te lichten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

.

facebooklogo1a1item1
Bookmark and Share
blog comments powered by Disqus