download pdf

DREWES DE WIT

recent werk

 

20 mei t/m 24 juni

 

 

Drewes de Wit (1944) woont en werkt in Groningen en is al ruim veertig jaar een regionale bekende kunstenaar.

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw begon hij als fundamenteel en conceptueel schilder en tekenaar. Een idioom dat in die tijd een vernieuwende invloed heeft gehad op de beeldende kunst.

Met lak- en olieverf op houten panelen, tekeningen op papier en soms ruimtevullende tekeningen rechtstreeks op wanden (zoals bijvoorbeeld in de befaamde galerie ‘Corps de Garde’ indertijd) en volgens tevoren vastgestelde handelingen bouwde hij een oeuvre op dat hem een naamsbekendheid heeft gegeven.

Nadien ontwikkelde zijn werk zich meer in de richting van de abstracte lyriek, hoewel het werk altijd een vereenvoudigd en minimalistisch karakter bleef houden.

Sinds enkele jaren is hij terug bij de meer fundamentele aspecten van zijn werk. Het materiaal doet zijn werk volgens van tevoren vastgestelde parameters.

‘Ten grondslag aan het werk, in al zijn variatie, ligt het materiaal en het werkproces, het stelselmatig onderzoek naar de eigenschappen en de mogelijkheden die dat materiaal biedt en de manier waarop hij daarmee steeds tracht beelden te maken die harmonie en rust uitstralen, maar tegelijk ook genoeg spannig in zich dragen om te blijven boeien’. (Dick Siersema in ‘Iets monumentaals dat rust geeft – Over het werk van Drewes de Wit’ – Philip Elchers, 2011)

Van het recente werk van Drewes de Wit verscheen ongeveer een jaar geleden bovengenoemde publicatie. Het werk zelf werd echter nog niet tentoongesteld als samenhangende eenheid. Dit gebeurt nu in Kunstruimte 09.

Naast deze presentatie is ook een kleine reeks werken te zien zijn die na de publicatie werden gemaakt. Dit laat qua vormentaal, een heel andere en verrassende kant van Drewes de Wit zien.

 

De expositie wordt geopend door Martin Tissing – een van Gronings bekendste beeldende kunstenaars en voormalig docent aan de Academie Minerva.

 

De vraag is of het werk van Drewes de Wit kan worden gezien als ‘hedendaags’ of ‘actueel’. Twee termen – overigens - die vaak door elkaar worden gebruikt, maar iets anders betekenen. Een vraag die een doorsnee bezoeker mogelijk geen lor kan schelen, maar die K09 wel telkenmale stelt in haar presentaties. Sinds de de eerste presentatie van K09 – in september 2004 – is de belangstelling voor de meer fundamentele en conceptuele beeldende kunst alleen maar toegenomen. Dat laten bijvoorbeeld recente exposities in het Stedelijk Museum Schiedam en Boymans-van Beuningen in Rotterdam zien: beide hedendaags en actueel met – ook – werk van decennia her.

 

Als het aan de ambetenaren van OCSW van de Gemeente Groningen ligt zal dit echter een van de laatste exposities zijn in K09, omdat ze – op advies van de Kunstraad Groningen – voorstelt Kunstruimte 09 niet langer financieel te ondersteunen: te specifiek en te weinig belangstelling oordelen de deskundigen uit de toneel- theater en muziekwereld van Leeuwarden en Groningen, die door de Kunstraad bij elkaar werden geraapt om het advies te schrijven.

Daarmee verdwijnt een podium voor beeldende kunst uit Groningen. Dit ondanks het feit dat de Kunstraad (anderen dan hiervoor genoemde) ons beoordeelde als ‘goed’ en ‘onderscheidend’.

 

Bent u het hier niet mee eens: onderteken de petitie op petities.nl. Volg hiervoor de link op de homepage van deze site.

 

Joke Vos / Jacob van der Veen – K09